Pak een vel papier en een pen of stift. Neem een moment voor jezelf. Kijk of je lekker ontspannen kunt zitten en haal een keer diep adem.

Vul de volgende zinnen aan:

  • Ik snak naar………….
  • Behalve tijd of geld wil ik ook meer………
  • Ik mag mezelf vaker toestaan om………

Kijk vervolgens een paar keer per week of de gevoelens die je hebt bij dat wat je doet, overeen komen met de antwoorden op je vragen leggen. Komt dit overeen? Dan ben je op weg invulling te geven aan je verlangens. Klopt het niet overeen? Kijk dan eens wat je zou kunnen aanpassen waardoor je meer ruimte kunt geven aan je verlangens.

In de doolhof van je denken kent enkel je hart de juiste weg

Ontdek je verlangens: Oefening